Surat Kuasa Penyelesaian Gono dan Gini. Malang 15 November 2017 telah dibuat perjanjian Harta bersama gono-gini dari dan antara. Contoh […]